Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 30 d’octubre de 2011

Bòbiles de l´Hospitalet30-10-2011
Jo vaig néixer al costat d´una bòbila, hi ha molta gent que podria dir el mateix, però a mi m´ha marcat una mica la meva vida, molts dels meus millors i pitjors moments han passat al costat d´una d´aquestes fàbriques ceràmiques, o el lloc que vàren ocupar en un passat no molt llunyà.

Sempre he volgut saber més d´elles, de saber de la seva obra i vida pròpia, la dels seus treballadors, els seus amos, la seva història de negoci, com elles han sabut de la meva.

Des de fa uns quants messos he pogut seguir una pista per trobar una llista detallada de les que hi havia a L´H a començaments de segle XIX, des de 1830 fins a ben entrat el segle XX, ja que la història de la ciutat ha anat a cavall de l´empenta de la seva força econòmica, i els arxius històrics no han pogut no mostrar la seva emprenta a dins el territori.

Les industries tèxtils primer, i després les bòbiles ceràmiques i forns de metall i vidre, junt amb d´altres industries més diseminades, van fer despertar demogràficament la ciutat, convertint-la, amb 300.000 habitants, en la segona més gran de Catalunya, aquesta població va anar a mitjans del segle passat a treballar al polígon de la Zona Franca, més detalladament al sector metal.lúrgic, per acavar de completar el seu creixement.

La pista me l´ha donat l´Arxiu Històric del carrer Cobalt i el Centre d´Estudis de L´H, que amb els seus fons bibliogràfics m´han fet prendre unes dades valioses de cita d´aquestes  al voltant de tractats de recollida de dades particulars, confeccionades a partir d´històries de gent involucrada amb els seus barris i amb la ciutat, i plànols detallats per èpoques.

El resultat es aquesta llista amb prop de 60 fàbriques establertes a l´H, que volien aprofitar la demanda de totxos i peces ceràmiques cuites a altes temperatures, inclús amb tractament d´esmalt i color, per la construcció de la gran BCN, la seva proximitat a aquesta i la confecció del seu terra geològic, amb terra sedimentari, sobretot a la part del "Samontà", i aigua abundant, ja que L´H es terra de rieres que venen de la muntanya de Collserola, van propiciar la seva implantació, a més de la mà d´obra barata.

Les bòbiles es composaven d´un molí, amb una màquina de mescla de terres amb aigua i una d´estirament, un pati de primer assecat, de totxos conformats amb motlles,  i uns forns, que ocupaven gran part del solar de la fàbrica, primer de llenya, i després de gas i gasoil, conforme passaren els anys.

Ara veure-ho de que parlo, la llista esta ordenada per barris i té nota de la seva situació i any de inauguració, tot, per suposat, està en procés de rectificació, però serveix d´aproximació.


SANTA EULALIA
1.-
1/ "JAUME FIGUERAS", 2/ "JOSEP BOADA", 3/ "LLUIS MARQUES",
4/ "BONAVENTURA MUNNÉ"

1863

C. SANTA EULALIA, 25

2.-
"SOLER I ARTAL"
(teules i maons)

C. SANTA EULALIA, 186

3.-
"LLUIS ABADAL OLIVERAS" ó "CUSSÓ"

C. SANTA EULALIA,183 ó 218

4.-
"PERE COMA"
(mosaic hidràulic)

C. PI I MARGALL, 76-90

5.-
"CAN CUCURNY"
(material refractari)
(PAU CUCURNY I DELAHAYE-pare // 1893-MARIUS CUCURNY I GUIU-fill //
LEANDRE I LLUIS CUCURNY I SANMARTÍ-nets)
 1840-1971
-1859 introdueixen un forn continu per a la cocció
-1859 domicili social al carrer Bsea de BCN
-1873 domicili social al carrer Cotoners, 6
-1878 2 forns
-1883 3 forns a vapor
-1889 fàbrica amb 125 obrers i producció de 14.000 tn anuals de maons
-1897 producció de 2.500 tn anuals
-1900 1 màquina a vapor de 50 CV fabricada a "El Nuevo Vulcano"
-1905 20.000 tn anuals
-1916 12.000 tn anuals
-1922 5 forns mecànics
-1925 (aprox.) s´inaugura fàbrica a Montmeló (50.000 m2)
compra de "Productos refractarios, S.A." a Burela (Lugo)
sucursals a Madrid, Cartagena, Màlaga, Sevilla i Saragossa.
-1937 domicili social provisional a Sevilla durant la guerra
-1944 es constitueix "Cucurny S.A." amb fàbrica a Montmeló


C. PI I MARGALL, 57
c. SANTA EULÀLIA, 5-7
COLLBLANC-LA TORRASSA


6.-
"BATISTA MASCARELL"
(mosaic hidràulic)

C. MAS, 16

7.-
"GERMANS ALBERT RODRIGO"  
(maons)
(sistema Hoffmann)

C. COLLBLANC

8.-
1/"LUIS  ABADAL I OLIVERAS"  
(tinaja)
1904-...........
arq. MODEST FEU

TORRE MARINA, ó TORRE MELINA, a l´entrada de la Diagonal.

9.-
"FERRER I VALLS" 1/ JOAQUIM VALLS I GRAS, 2/ RAMON FERRRER I COLOMER 
1888-............

C. FERRAN I CLUA AMB RAFAEL DE CAMPALANS

10.-
"JOAQUIM MASSAGUÉ I BLASCO"
(mosaic hidràulic)

C. RAFAEL DE CAMPALANS

11.-
"TEULERIA PIÑOL I CIA"
1901-...........

C. ROSICH

12.-
"MIQUEL JULIÀ I BLAS BARELLAS"
1891-............

C. VAQUER AMB PUJÓS13.-
"PRATS I CASANOVAS"
1893-............

TRAVESSERA COLLBLANC

14.-
"JOSEP FARNÉS"
1891-........

TRAVESSERA DE COLLBLANC

15.-
"JOSEP FARNÉS"
1892-..........

TRAVESSERA DE COLLBLANC

16-
"VALENTÍ TRULLA"
1896-.............

TRAVESSERA DE COLLBLANC

17.-
"FÉLIX DOMENECH I BRACONS"
1897-............

TRAVESSERA a 51 m. CTRA COLLBLANC18 .-
"LLOPIS ESPIRIDON"  
(rajola)

C. COLLBLANC, 48

19.-
"JOAN ROCA I COMAS"  
(tinaja)

C. COLLBLANC, 2

20.-
"ENRIC TERMENS"
(mosaic hidràulic)

C. COLLBLANC, 57

21.-
"RAMON BELLES VIVES"  ventura-gazulla?
(mosaic hidràulic)

C. PROGRESO, 90

22.-
MARTÍNEZ SANTANDER  ventura-gazulla?
(mosaic hidràulic)

C. PROGRESO, 5LA FLORIDA
 23.-
"LA REDEMPTORA" EXEMPLE COL.LECTIVITZACIÓ = JOSEP ABADAL JANSANA?
(teules i maons)
(80 treballadors)
1899-1939


C. PEDRAFORCA

posada en vaga el 1911 va rebre el suport dels bobilaires anarquistes Hospitalencs encapçalats pel Domingo Canela.

24.-
"DELS VALENCIANS"   
.............-1968

PLAÇA LLIBERTAT

25.-
"MARTÍ CREHUET LLOBERA"  
(maons)
(sistema Hoffmann)

TORRENT GORNAL

26.-
"FERRÉ I CIA"  
(maons)

TORRENT GORNAL

27-
"MARTÍ I CIA" 
(maons)

TORRENT GORNAL

28.-    
"JOAN SUBIRATS"

TORRENT GORNAL

29.-    
"FRANCESC GRANELL"  
(maons)
(forn formiguer)

TORRENT GORNAL

30.-
"JOSEP ABADAL I JANSANA"  = LA REDEMPTORA?
(teules i maons)
1885-.......

TORRENT GORNAL

31.-
"BALTASAR BONET"  
(maons)
(sistema Hoffmann)

TORRENT GORNAL

32-
"CARBONELL PERRAMON"  
(maons)

TORRENT GORNAL

33.-
"JOSEP MITATS UMBERT"  
(maons)

TORRENT GORNAL

34.-
1/ "BALANYÀ" , 2/ "MONET I BOSCH"  
(maons)

PARC DE LOS PAJARITOS35.-
"MONET I BOSCH i FILLS"  
(maons)

PARC DE LOS PAJARITOS

36.-
"INDUSTRIA CERÀMICA  PER LA CONST."AV. CATALUNYA

37.-
"ERNEST MAJORAL"
1923-..........

BOMBERS

PUBILLA CASES

38.-
PL. BÒBILA

CENTRE

39.-
"JOAN ROMEU ESCOFET" (RAMON  ESCOFET)
manyà - 3 forns
 rajoleta - 2 forns
teules i maons - 4 forns
(200 treballadors)
1878-1905

PRAT DE LA RIBA, 55

40.-
"CAN BARELLA" 1/ANTONI ANTONÉS, 2/ JOSEP ANTONÉS,
3/ JAUME BARELLA I PARÉS
(rajola i cairò)  
1857-1936

CTRA. PROVINCIAL, 41
PRAT DE LA RIBA, 55

41.-
"COSMETODA"  
(tinajas)
(rajola)
(maons)
(nau de Puig i Gairalt)
(inicia la seva carrera amb Joan Romeu)
1883-.........

C. PRAT DE LA RIBA, 60
42.-
"OLIVERAS"   (fills Josep, Antoni i Lluis)
(teules)

(maons)
1868-1971

C. MUNTANYA, 13

43.-
"CAN GOYTA I VINYALS"    (familia de Josep Llopis, cunyats)
(rajoleta o cairó)
(maons)
1924-1970


+"CEBACSA"  (camp de futbol)
+ "IMPACOSA"

PARC DE LES PLANES

parc de les planes 1974


44.-
1/ "COSTA I CIA" , 2/"RAMON ROSALES I CIA"    
1862-1878

C. DEL CENTRE, 7

45.-
"CAN LLOPIS"

(dos forns)
(teules)
(rajoles)
1883-...........

C. PRAT DE LA RIBA, 10

46.-
"CÀNDID PEDROL"  
(mosaic hidràulic)

C. AGRICULTURA, 4047.-
F. ARSO M.
(mosaic hidràulic)

C. AGRICULTURA

48.-
"CAN BATLLORI"   
(tinajas)  
(rajoleta) (va ser l´introductor del cairó a L´H)
(3 forns)
1874-2001

C. PRAT DE LA RIBA, 80
CTRA. PROVINCIAL, 61

49.-
"BOU LEANDRO, M"  
(mosaic hidràulic)

C. PRAT DE LA RIBA, 114

50.-
BATISTA ARRUFÍ
(mosaic hidràulic)

PRAT DE LA RIBA


51.-
"ANTONI CASAS AGUILAR"
(mosaic hidràulic)

C. SANT JOAN, 32

52.-
"JOSEP COLL PETIT"
(maons)
(sistema Hoffmann)

C. MUNTANYA

53.-
"CORRATGE I BAZQUEZ, L"  
(maons)

TORRENT CASPIO (cementiri)

54.-
"PERE FELIU TRILLAS"
(mosaic hidràulic)

C. RODÉS

55.-
"SERRA"

LÍMIT CORNELLA
SANT FELIU & CAN VIDALET

56.-
"TORNS"

TORRENT "CAN NYAT"

57.-
"E. PRATS I TRIAS"


58.-
"ROVIRA GERMAN"

MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN
(50 treballadors)

CAMI DEL CANYET

59.-
"INDUSTRIAL LADRILLERA"

C. MIQUEL PEIRÒ I VICTOR

CAN SERRA

60.-
"MARC SALVAT I CIVIT"
(maons)


Vidalet?

61.-
"ARTURO ROQUE RABAT"
(maons)


Vidalet?

62.-
"J. ROVIRA"

63.-
"TELMO FERNANDEZ JANOT
(maons)

C. DEL MOLÍ


SERRADORES MARBRE

TOMAS GIMÉNEZ
C. Muntanya

GERMANS FRANC
C. Centre

MARBRES RODON
C. Sta Eulàlia, 11


FÀBRIQUES SENSE SITUAR ENCARA

-CAL QUIM SASTRE

"-ROCA CALCERENY"

-"IMPACOSA"

-"BONET I CIA"

-"JACINT FIGUERES"

-"RIBAS I ROMEU"

-"LA CUBANA"

-"ROCA"

-"MANUEL BARRACHINA"
(mosaic hidràulic)

C. BACH DE RODA, 9


-"MIQUEL CASTELLS BALADA"
(mosaic hidràulic)

C. ROMANINS, 67

-"M. MALIEU A."
(mosaic Hidràulic)

C. ALIANÇA

Les bòbiles de l´H van ser objectiu militar a la Guerra Civil, ja que van esdevenir dipòsits d´armes; van haver de viatjar amb l´especulació de BCN de la mà, als anys de pre i post-guerra; van ser exemple de col.lectivització obrera als anys 30, com va passar amb la "Redemptora"; la "Lleialtat", la "Técnica", i la "Productora", van fer créixer totes aquestes families empressarials, molt famoses a la ciutat, com els "Cosmetoda"; i, sobretot, van canviar el paisatge urbà amb senyals, encara avui dia visibles, que he anat resseguint durant anys, i us convido a fer a vosaltres.