Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 11 d’octubre de 2012

Sistema de depòsit, devolució i retorn (SDDR) i Sistema Integral de Gestió (SIG)


SITUACIÓ DEL RECICLATGE DE PLÀSTIC A CATALUNYA.-

Actualment l´empresa "Ecoembes" s´encarrega de recollir y tractar tota mena d´envasos industrials 
i domèstics a nivell nacional.   Les empreses envasadores adherides, obligades per normativa a complir 
amb el tractament d´aquests per tal de ser eco-sostenibles, paguen a "Ecoembes" un  canon, que després 
els "recicladors" inverteixen en el seu tractament segregat a través de plantes de triatge, després  del 
seu refús una vegada consumit el producte,  i retornen aquest producte reconvertit en nova materia prima 
a les empreses envasadores,  per tal de completar el cicle, sent actualment un MONOPOLI del reciclatge,
i obtenint així uns beneficis finals.

El procés s´acompleta amb l´ajut de nombroses empreses transportistes indepenents, que ajuden a fer 
aquesta recollida fins arribar a les diferentes plantes de triatge, al Barcelonés i comarques més properes 
n´hi han tres:

Una situada entre Viladecans i Gavà, gestionada per l´empresa "SEMESA" (grup "TERSA") 
Una altra a Montcada,  encarregada a l´empresa "Ecoparc del Besós, S.A.", 
I una tercera a Molins, gestionada per l´empresa "SUFI S.A.". 
deixant de banda els ECOPARCS que fan tractament de matèria orgànica (FORM)


Aquestes plantes fan triatge del material arribat en diversos paquets de matèria inorgànica, en lo referent al PLÀSTIC es fa una tria entre;

-polietilé d´alta densitat (PEAD)
-polietilé de baixa densitat (PEBD)
-polipropilé
-clorur de polivinil (PVC)
-poliestiré expandit (EPS)
-polietilé terefractat (PET)

Els residus continguts en l’iglú groc i els plàstics recollits a les deixalleries  se separen manualment els diferents tipus de plàstic.  El PET és premsat es tritura, es renta, es fon i s’extrusiona en un macarró que es retalla en forma de grànuls d’igual diàmetre (granalla) per a usar-lo com a matèria primera en la fabricació de productes diferents als del primer ús o en aplicacions de menors exigències (mobiliari urbà, catifes, fibres, jerseis,...) ja que el producte obtingut del reciclatge és de menor qualitat que l’original degut a la degradació que hagi pogut patir durant el seu ús o per la presència de substàncies alienes procedents dels productes que va contenir. 

l´EXEMPLE DEL PET

El tereftalat de polietilè (PET) és un plàstic que s’obté a partir de l’àcid tereftàlic i l’etilenglicol per mitjà d’un procés de condensació. Com tots els plàstics, és un hidrocarbur que prové del trencament molecular de les naftes, unes substàncies de baix pes molècula derivades de la destil.lació del petroli. A tots els plàstics se’ls ha d’afegir determinats additius (estabilitzants, plastificants, antioxidants, retardants de flama, colorants, etc.) segons el producte final que es vulgui aconseguir, però mai cap d’ells pot ser nociu, volatilitzar-se o migrar a la superfície del producte envasat durant la seva vida útil.

 http://www.deixalleries.com/residus.php?tipus=Envasos%20i%20Embalatges&residu=P.E.T.)

Tractantse d´un materia que en principi i en final no té una recollida selectiva estudiada per valor afegit a la resta d´envasos en Espanya en aquests moments, essent curiós que empreses com McDonalds, que fan recollida de grans quantitats de PET indepenement en el lloc de consum, facin transport propi de les seves deixalles, i per tant podria fer una tria primera i venda neta.

Seria convenient, per ser més eficients, una recollida selectiva d´aquest producte per garantir l´arribada del
100% de la seva massa a les plantes de triatge?, o seria més eficient fer-ho de manera individualitzada per
mitjà d´empreses particulars, que tractessin el compactatge de la massa i la seva transformació en pellet, 
i una venda directa a empreses de transformació de PET?

Hi han paissos com Japó, p. ex., que donen unes estadístiques més acurades en quant a la seva recollida 
segregada, en aquest país (dades del 2009),  es van recollir quasibé un 78% de les ampolles de PET posades al mercat, i a Europa un 50%, mentre que als EEUU tan sols es va fer un reciclatge del 30%, aprox.


PREUS PET

Segons la revista "plastico.com":

pellet de PET es paga a 15.20 centaus/libra (= aprox. a 11 centims els 1/2 k.)

per conversió amb l´objecte real fabricat en PET seria;
aprox. 9 ampolles de fanta de 2 litres = 11 centims d´Euro.
aprox.  17.857 ampolles  = 1 tonelada = 220 Euros

A la planta de Montcada es poden recollir 27. 500 tones/any en envasos.


FINS AQUÍ UNA PRIMERA APROXIMACIÓ AL SISTEMA SIG, PERÒ..., ES MILLORABLE?

L´estiu de 2011 el govern va redactar una nova llei de Residus i Sols Contaminats, donant pas a l´aplicació d´un nou sistema de recollida selectiva (SDDR) sempre que, "La ley sólo contempla su puesta en marcha si se demuestra antes que el sistema vigente es mejorable y el SDDR supera el dictamen de una comisión que evalúe su viabilidad técnica, económica y ambiental".  

Aquest sistema ha demostrat en d´altres paissos com Alemanya que es capaç de recollir quasibé el 100% dels envasos que generen els distribuidors, per això no s´entén com la pressió de les empreses distribuidores i detallistes ("FIAB", "ACES", "ANGED", "ASEDAS" i Asociació Espanyola de Comerç), juntament amb els recicladors actuals ("Ecoembes" i "Ecovidrio"), puguin tombar en primera instància un sistema, sempre aplicat lo dit a la major de fracció de residus generats (envasos), que té visos de ser molt més útil, si no és per interesos particulars.

Segons la nota de premsa redactada pels opositors a l´implantació del SDDR, a Espanya estem complint els standars de recollida d´envasos (59%), però això no arriba a la quantitat total aconseguida en alguns paissos europeus.

http://locis.es/web/?menu=6&item=359


EXPERIÈNCIES PARAL.LELES.

"RETORNA"

-l´Empresa "Retorna" vol introduïr una nova manera de fer reciclatge en Espanya, que consistiria en incentivar el retorn dels envasos pels propis usuaris de forma indepenent al seu lloc d´origen, i així poder fer una tria més neta d´aquests,  podent fer-se així  una rentada simple i no una transformació del producte complerta, el problema es fer el canvi de mentalitat a la recollida en cubells indepenents al carrer, ja molt introduida en la cultura social del reciclatge sostenible.

FRACCIÓ MÍNIMA

-Aquesta experiència es coetània a la posada en marxa d´un tipus de recollida i tria semblant a la que funciona avui dia a les ciutats i pobles, però amb característiques diferents, que es vol posar en marxa aviat, anomenada "FRACCIÓ MÍNIMA", o sigui; fer una recollida d´aquells envasos que realment es poden aplegar actualment el 100% del seu pes total, com és el cas del paper i el vidre, i fer que els usuaris llencin al contenidor de fracció inorgànica la resta d´envasos que no tenen una recollida tan eficient, com seria el cas del nostre plàstic, llavors les plantes de triatge farien una tria més neta abaratant el cost totat del procés.

Aixó comportaria l´aparició de quatre contenidors en lloc dels 5 actuals;
-contenidor verd
-contenidor groc (aquest desapareixeria)
-contenidor blau
-contenidor inorgànica
-contenidor orgànica

SISTEMA PORTA A PORTA (PAD)

La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus -previament separats en origen- al servei municipal de recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció susceptible de ser recollida.

S´eliminen així els contenidors, l´usuari malvaratador té nom i se´l pot seguir, el control de qualitat es directe.

UN CAS PARTICULAR

-PAMPLONA, Aquesta ciutat te uns punts de reollica indepenent que premien els usuaris amb punts; 90 punts = entrada cinema.
Al seguent post estudiarem la situació proposada a Alemanya amb el SDDR.1 comentari:

  1. of course like your web site however you need to take a look at the
    spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems
    and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will surely come again again.
    My page - boxbcn

    ResponElimina

pots deixar el teu comentari si vols!!